Project controller

Vekoma Rides (www.vekoma.com) is een van de meest toonaangevende en innoverende achtbaanfabrikanten ter wereld. Onze focus ligt op ontwikkeling, productie en installatie van achtbanen en speciale attracties voor thema- en attractieparken. Naast een portfolio variërend van thrill- tot familyrides is Vekoma continu bezig met ontwikkeling van op maat gemaakte projecten in opdracht van en in nauwe samenwerking met een breed scala aan internationale klanten. Het hoofdkantoor is gevestigd in Vlodrop en is met 300 werknemers een belangrijke werkgever in de regio. Op korte termijn zijn wij voor de divisie Projectmanagement op zoek naar een

 

Project controller

De Project controller verricht project-ondersteunende werkzaamheden van proces-begeleidende, administratieve en registrerende aard.  

Functie-inhoud:
 • Hij monitort en analyseert de werkelijk gemaakte kosten versus budget van projecten en signaleert (toekomstige) kostenoverschrijding en rapporteert daarover aan de projectmanagers.
 • Hij levert maandelijks input aan de afdeling Financiën ten behoeve van het overzicht van de lopende en/of aan te vragen bankgaranties.
 • Hij bewaakt de nog te factureren termijnen en stelt periodieke (tussentijdse) voorschotfacturen en eindfacturen betreffende lopende projecten op.
 • Hij bereidt financiële rapportages voor, en werkt deze – in samenspraak met de projectmanagers – uit en controleert ze op volledigheid
 • Hij verzamelt data ten behoeve van de geformuleerde KPI’s en rapporteert en presenteert deze.           
Functie-eisen:

Acquisitie op basis van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld!

 

Achtbaanbouwers

Ben jij klaar voor de looping van je leven?

 

Vekoma Rides (www.vekoma.com) is een van de meest toonaangevende en innoverende achtbaanfabrikanten ter wereld. Onze focus ligt op ontwikkeling, productie en installatie van achtbanen en speciale attracties voor thema- en attractieparken. Naast een portfolio variërend van thrill- tot familyrides is Vekoma continu bezig met ontwikkeling van op maat gemaakte projecten in opdracht van en in nauwe samenwerking met een breed scala aan internationale klanten. Het hoofdkantoor is gevestigd in Vlodrop en is met meer dan 300 werknemers een belangrijke werkgever in de regio.

 

Vanwege de verdere groei zoeken wij

 

Achtbanenbouwers!

Een beroep dat je niet leert op school maar in huis bij Vekoma.

De achtbanen en pretparkattracties van Vekoma worden verkocht en geïnstalleerd over de hele wereld. De achtbanenbouwer, ook wel track supervisor genoemd, verzorgt de begeleiding en het controleren van de productiewerkzaamheden van de achtbanen wereldwijd. Ook gaan zij soms op pad om correcties uit te voeren aan een achtbaan. De werklocaties bevinden zich wereldwijd. Je bent niet constant van huis en maar werkt soms ook op onze locatie in Vlodrop.


Achtbanenbouwer wordt je niet zomaar. Daarvoor moet je een opleidingstraject doorlopen in de Achtbaanschool. Het traject duurt 2 jaar en wordt gevolgd op onze locatie in Vlodrop. Tijdens de opleiding komen verschillende zaken aan bod. Je wordt op specifiek technisch vlak opgeleid, maar ook wordt er aandacht besteed aan soft-skills en beheersing van de Engelse taal.

 

Aan welke functie-eisen moet je voor het opleidingstraject voldoen?

 • Je hebt een MBO werk- en denkniveau, aangevuld met kennis van constructie en apparatenbouw.

 • Je kunt zelfstandig werken, maar ook in teamverband

 • Je steekt graag de handen uit de mouwen

 • Communicatief ben je vaardig in woord en geschrift

 • Je bent bereid om regelmatig naar het buitenland te reizen

 

Hebben wij nog steeds jouw aandacht?

Wij bieden een innovatieve en internationale omgeving die passie voor techniek uitademt. Onze medewerkers zijn met recht trots op wat zij ontwikkelen en bouwen.

Het salaris wordt vastgesteld in overeenstemming met je ervaring.

Wil je meer weten? Neem dan contact op met Paul Muijsers, tel nr: +31 475 409 289

Interesse? Mail dan je motivatiebrief en cv naar: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Installation Coordinator

Vekoma Rides (www.vekoma.com) is een van de meest toonaangevende en innoverende achtbaanfabrikanten ter wereld. Onze focus ligt op ontwikkeling, productie en installatie van achtbanen en speciale attracties voor thema- en attractieparken. Naast een portfolio variërend van thrill- tot familyrides is Vekoma continu bezig met ontwikkeling van op maat gemaakte projecten in opdracht van en in nauwe samenwerking met een breed scala aan internationale klanten. Het hoofdkantoor is gevestigd in Vlodrop en is met meer dan 300 medewerkers een belangrijke werkgever in de regio.

 

Vanwege de verdere groei zijn we op korte termijn op zoek naar een:

 

Installation Coördinator

 

De achtbanen en pretparkattracties van Vekoma worden verkocht en geïnstalleerd over de hele wereld. De Installation coördinator coördineert, plant, controleert en adviseert bij de montage van achtbanen en attracties. De montagelocaties bevinden zich voor het overgrote deel buiten Nederland.

 

Wat zijn je hoofdtaken ?

 • Je werkt het vastgestelde projectplan na opdrachtverlening uit; je bepaalt daartoe de meest praktische en efficiënte werkplanning en werkvolgorde van de montageprocessen.

 • Je vormt ten behoeve van het montageproces de spin in het web en brengt de behoefte aan materialen, tools en montage-equipment in kaart en stemt t de bestelling en levertijden af met het projectteam.

 • Je vertaalt de technische specificaties, de van toepassing zijnde randvoorwaarden en werkinstructies ten behoeve van te monteren onderdelen.

 • Je analyseert en beoordeelt de (deel)producten op monteerbaarheid en draagt waar nodig oplossingen aan voor voorziene montagetechnische problemen.

 • Je waarborgt de tijdige beschikbaarheid van alle relevante informatie, tekeningen, werkinstructies en rapportageformats.

 • Je coördineert, begeleidt en controleert het gehele montageproces, de voortgang daarvan en signaleert proactief stagnaties (zowel intern als op locatie) en draagt - in afstemming met de supervisors montage - oplossingen daarvoor aan.

 • Je onderhoudt contacten met klanten, externe montagecontractor en wisselt praktische informatie uit omtrent het montageproces (o.m. montage-instructies, tool-equipmentbehoefte).

 • Je stelt waar nodig een kostenoverzicht op en rapporteert op basis van nadere analyse de verschillen met de kostenramingen.

   

  Read more...

Testing & Commissioning Engineer

 

Ben jij klaar voor de looping van je leven?

Vekoma Rides (www.vekoma.com) is een van de meest toonaangevende en innoverende achtbaanfabrikanten ter wereld. Onze focus ligt op ontwikkeling, productie en installatie van achtbanen en speciale attracties voor thema- en attractieparken. Naast een portfolio variërend van thrill- tot familyrides is Vekoma continu bezig met ontwikkeling van op maat gemaakte projecten in opdracht van en in nauwe samenwerking met een breed scala aan internationale klanten. Het hoofdkantoor is gevestigd in Vlodrop en is met 300 medewerkers een belangrijke werkgever in de regio.

Wij zijn voor de divisie Parts en Services op zoek naar een:

 Testing & Commissioning (T&C) Engineer

Als T&C- engineer test je de systemen op functionaliteit en adequate werking en begeleid je de inbedrijfstelling van de opgebouwde attracties op locatie.

Hoofdtaken:

 • Je coördineert en begeleidt de inbedrijfstelling en overdracht van de opgebouwde attracties en besturingssystemen. Je waarborgt daarbij een veilige werkomgeving en realiseert de randvoorwaarden daarvoor in afstemming met de klant. Je verdiept je voorafgaand in het concept, de beoogde beleving en effecten van de in gebruik te stellen attractie en systemen.
 • Je controleert en test de besturingssystemen op functionaliteiten, adequate werking en veiligheidsaspecten, mede aan de hand van de SAT (Site Acceptance Test) en de beschikbare technische gegevens, analyseert de testresultaten en bespreekt deze zo nodig met de klant.
 • Je draagt bij aan het opstellen van kwaliteitsdocumenten, waaronder de SAT (Site Acceptance test).
 • Je signaleert besturingstechnische storingen, spoort de oorzaak op en voorziet in de oplossing daarvan.
 • Je rapporteert nauwgezet over de testresultaten en doet zo nodig voorstellen voor aanpassing/verbetering van de testprocedures
 • Je bent vraagbaak -ook na oplevering van de attracties - voor de operators on site over de bediening en de adequate werking van de systemen; je bent daarbij alert op signalen van stagnaties en onderneemt zo nodig actie.
 • Je verzorgt trainingen voor en instrueert aan de hand van de gebruiksinstructies/manuals de operators van de attracties en de technici van de onderhoudsdienst van de klanten en optimaliseert de kennis omtrent de bedienings- en technische aspecten van de attracties en besturingssystemen.
 • Je verzorgt tevens instructies omtrent wijzigingen in de bediening in geval van significante veranderingen aan bestaande attracties; je bent daarbij alert op het bedieningsgemak

 

Read more...

Strategisch Inkoper

Vekoma Rides (www.vekoma.com) is een van de meest toonaangevende en innoverende achtbaanfabrikanten ter wereld. Onze focus ligt op ontwikkeling, productie en installatie van achtbanen en speciale attracties voor thema- en attractieparken. Naast een portfolio variërend van thrill- tot familyrides is Vekoma continu bezig met ontwikkeling van op maat gemaakte projecten in opdracht van en in nauwe samenwerking met een breed scala aan internationale klanten. Het hoofdkantoor is gevestigd in Vlodrop en is met 300 medewerkers een belangrijke werkgever in de regio.

Wij zijn voor de unit Purchase & Warehouse op zoek naar een:

 Strategic Purchaser/ Strategisch Inkoper

Als Strategisch Inkoper ben je verantwoordelijk voor het ontwikkelen van een lange termijn visie op het gebied van Inkoop en voor het opstellen van inkoopplannen voor de organisatie.

Hoofdtaken:

 • Je ontwikkelt inkoopstrategieën resulterend in met leveranciers afgesloten raamovereenkomsten met optimale inkoopcondities, implementeert deze en bewaakt deze op consequente toepassing en geldigheid
 • Je ondersteunt, waar nodig, de inkoper bij het afsluiten van raam- en projectovereenkomsten
 • Je adviseert de unitmanager over het opzetten van een efficiënte inkooporganisatie en uniforme inkoopprocessen en –procedures
 • Je voert onderzoeken uit naar de inkoopmarkt
 • Je analyseert leveranciersperformance en contractvoorwaarden en stelt beleid op met betrekking tot leveranciers- en contractmanagement
 • Je signaleert relevante prijsontwikkelingen in de markt.
 • Je onderhoudt relaties met strategische leveranciers

Functie-eisen:

 • Je beschikt over relevante vakkennis op hbo-niveau, bijv. HBO Commerciële Economie, aangevuld met de opleiding NEVI-2
 • Je hebt brede ervaring met nationaal en internationaal commoditymanagement op het gebied van technische materialen
 • Je beheerst de Engelse taal in woord en geschrift.

Als persoon:

 • Ben je klantgericht.    
 • Ben je kwaliteitsgericht.         
 • Ben je goed in onderhandelen
 • Ben je goed in samenwerken  en communiceer je gemakkelijk.
 • Toon je initiatief en ben je stressbestendig.

Wat wij bieden:

Wij bieden een innovatieve en internationale omgeving die passie voor techniek uitademt. Onze medewerkers zijn met recht trots op wat zij ontwikkelen en bouwen.

Wil je meer weten? Neem dan contact op met Katja Soyke, HR-adviseur (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).

Interesse? Mail dan je motivatiebrief en cv naar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Wij zijn enthousiast om aan een samenwerking te beginnen!