Jobs & Internships

HR Consultant

Vekoma Rides (www.vekoma.com) is een van de meest toonaangevende en innoverende achtbaanfabrikanten ter wereld. Onze focus ligt op ontwikkeling, productie en installatie van achtbanen en speciale attracties voor thema- en attractieparken. Naast een portfolio variërend van thrill- tot familyrides is Vekoma continu bezig met ontwikkeling van op maat gemaakte projecten in opdracht van en in nauwe samenwerking met een breed scala aan internationale klanten. Het hoofdkantoor is gevestigd in Vlodrop en is met 350 werknemers een belangrijke werkgever in de regio.

Op korte termijn zijn wij op zoek naar een: 

HR consultant (0,8 fte)

De afdeling HR bestaat op dit moment uit een HR consultant en een administrator HR.

 

De belangrijkste taken zijn:

 • Het signaleren van in- en externe ontwikkelingen binnen het vakgebied HRM alsmede knelpunten in de uitvoering en toepassing van het geldende HRM-beleid en van het bijbehorend instrumentarium en het doen van (verbeter)voorstellen aan de Director of Change.

 • Het leveren van een bijdrage aan de implementatie van het HRM-beleid en het uitwerken van HR-instrumentarium, zoals uitvoeringsregelingen, richtlijnen, procedures en/of protocollen.

 • het bieden van consultancy aan het management omtrent arbeidsrechtelijke vraagstukken, de toepassing van CAO-voorschriften of rechtspositionele regelingen begeleiding van arbeidsconflicten en/of ontslagprocedures;

 • het voeren van het casemanagement inzake ziekteverzuimbegeleiding en re-integratie

 • werving en selectie;

 • het periodiek onderhoud en beheer van het functieboek en waar nodig uitwerken van nieuwe functieprofielen en/of bewerken van bestaande profielen;

 • het opstellen en bewaken van de uitvoering van het opleidings- en scholingsprogramma;

We zoeken iemand die:

Administrator Finance

Vekoma Rides (www.vekoma.com) is een van de meest toonaangevende en innoverende achtbaanfabrikanten ter wereld. Onze focus ligt op ontwikkeling, productie en installatie van achtbanen en speciale attracties voor thema- en attractieparken. Naast een portfolio variërend van thrill- tot family rides is Vekoma continu bezig met ontwikkeling van op maat gemaakte projecten in opdracht van en in nauwe samenwerking met een breed scala aan internationale klanten. Vekoma is gevestigd in Vlodrop en is met 300 werknemers een belangrijke werkgever in de regio.

Op korte termijn zijn wij op zoek naar een:

 Administrator Finance

 

Verantwoordelijkheid:

 • Crediteurenbeheer en bewaken betalingstermijnen;

 • Voorbereiden en ondersteunen voor maandelijkse rapportages.

 

Functie-inhoud

 • Tijdig en correct verwerken (codering) van de inkoopfacturen in de boekhouding waarbij gebruik wordt gemaakt van het ERP pakket ISAH, het financiële pakket AccountView en het factuurverwerkingssysteem Easy Systems;

 • Afstemmen goederenfacturen met inkooporders;

 • Verwerken van declaraties en creditcard uitgaven;

 • Voorbereiden betalingen;

 • Tussentijds opschonen van tussenrekeningen / aanbetalingsrekeningen leveranciers/ overzicht van de lopende orders bijhouden;

 • Verrichten van voorkomende ondersteunende en administratieve werkzaamheden.

Read more...

Customer Service Engineer

 Vekoma Rides (www.vekoma.com) is een van de meest toonaangevende en innoverende achtbaanfabrikanten ter wereld. Onze focus ligt op ontwikkeling, productie en installatie van achtbanen en speciale attracties voor thema- en attractieparken. Naast een portfolio variërend van thrill- tot familyrides is Vekoma continu bezig met ontwikkeling van op maat gemaakte projecten in opdracht van en in nauwe samenwerking met een breed scala aan internationale klanten. Het hoofdkantoor is gevestigd in Vlodrop en is met meer dan 300 werknemers een belangrijke werkgever in de regio.

De divisie Parts & Services is verantwoordelijk voor de after sales-activiteiten van Vekoma Rides en draagt zorg voor dienstverlening op het gebied van onderhoud voor de attracties van onze klanten en levert benodigde onderdelen, zodat attracties ten alle tijden op een veilige manier kunnen open blijven voor het publiek.

Op korte termijn zijn wij voor de divisie Parts & Services op zoek naar: 

Customer Service Engineer

 

Als Customer Service Engineer analyseer je de aanvragen om technische ondersteuning of de verzoeken om advies van klanten/eigenaren van attracties en stel je, zo nodig in afstemming met de Field Service Engineers, de diagnose van het geschetste technisch probleem. Je draagt zo mogelijk oplossingen aan of leidt breder samenhangende vragen voor technische ondersteuning door naar de Divisie Engineering.

  

Hoofdtaken:

 • Je neemt aanvragen en orders in behandeling die betrekking hebben op de technische ondersteuning van klanten/eigenaren van attracties

 • Je geeft adviezen over de optimalisering en/of aanpassingen van bestaande attracties en/of over te leveren onderdelen aan de klanten/eigenaren van attracties

 • Je beoordeelt de verzoeken om ondersteuning of advies, zonodig op locatie bij de klant, in breder perspectief en adviseert de klant terzake

 • Je adviseert en instrueert de opdrachtgever/klant ten aanzien van de oplossingsmogelijkheden van de gesignaleerde problemen en mogelijkheden tot optimalisatie en/of aanpassingen van de attracties en draagt actuele kennis omtrent de technische aspecten en/of specificaties van de attracties over.

 • Je inventariseert de ervaringen van klanten met geleverde attracties, de werking en het technisch onderhoud(sgemak) daarvan en koppelt deze terug naar de eigen organisatie

 • Je coördineert de realisatie van toegewezen projectopdrachten betreffende o.m. verplaatsingen, aanpassingen en renovaties van bestaande attracties en/of de implementatie van upgrades (inzake besturing, aandrijving e.d.).

 • Je begeleidt, in de rol van coach, de bij de projectopdracht betrokken uitvoerende medewerkers, zowel binnen als buiten de onderneming, en stimuleert de samenwerkingsprocessen daarbinnen.

 • Je signaleert, anticipeert op en intervenieert in eventuele knelpunten of verstoringen in de voortgang, kwaliteit, afwijkingen en/of kosten van de toegewezen projectopdracht en lost deze in nauwe afstemming met de opdrachtgever/klant op.

 • Je bent verantwoordelijk voor het offreren, de orderintake, de coordinatie en afhandeling van aanvragen en orders inzake de vraag van de klant en stelt rapportages op over de wijze van afhandeling

 • Je verzorgt trainingen, voert inspecties uit of instrueert technici van de onderhoudsdienst van de klanten/eigenaren van attracties

 

Read more...

Constructiebankwerker/Fitter

Vekoma Rides (www.vekoma.com) is een van de meest toonaangevende en innoverende achtbaanfabrikanten ter wereld. Vekoma vervaardigt producten (onderdelen van producten) van staal en andere materialen voor achtbanen. Om dit te kunnen realiseren wordt gebruik gemaakt van de in onze werkplaats aanwezige machines zoals een CNC buigmachine, conventionele buigmachines en draai- en freesbanken. Het kantoor is gevestigd in Vlodrop en is met meer dan 300 werknemers een belangrijke werkgever in de regio.

Op korte termijn zijn wij op zoek naar een: 

Constructiebankwerker/Fitter

Vekoma is op zoek naar een allround machinebankwerker/fitter die overweg kan met moderne CNC gestuurde machines als ook met de conventionele draai- en freesmachines. Naast de machinale bewerkingen zal ook hoogwaardig fitwerk ten behoeve van de achtbaantreinen tot de taken behoren. Voor het bedienen van de CNC machine kan indien gewenst een interne opleiding gevolgd worden. De allround constructiebankwerker/fitter is in staat om aan de hand van tekeningen en instructies uit onderdelen samenstellingen te assembleren en eventueel te corrigeren.

Eigenschappen voor deze functie:

 • Technisch inzicht, bij voorkeur op het gebied van Metaal/Werktuigbouw
 • Kwaliteitsgerichtheid
 • Organiseren van eigen werk
 • Samenwerken
 • Voortgangsbewaking
 • Besluitvaardigheid
 • Initiatief
 • Stressbestendigheid

We bieden een salaris in overeenstemming met je ervaring.

 

Wil je meer weten? Neem dan contact op met Paul Muijsers, unitmanager Track Production.

Interesse? Mail dan je motivatiebrief en cv naar: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

jobs2

This is an overview of the latest jobs at Vekoma. For a complete overview go to our jobs-page by clicking 'jobs'